กฎหมายใหม่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – นวนิยายสำคัญ ภาค II

กฎหมายใหม่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเริ่มมีผลบัง […]

Read More

บริษัทของคุณปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเซอร์เบียหรือไม่

ส่วนที่ 1 บริษัททั้งหมดมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอน […]

Read More

กฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่กำกับดูแลด้านงาน

กฎหมายแรงงานกำหนดสิทธิและหน้าที่ของทั้งลูกจ้างและนายจ้า […]

Read More