COVID-19 และการปกป้องข้อมูลพนักงานในเซอร์เบีย: ตอบโจทย์นายจ้าง

นายจ้างกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่พนักงานของตนติดเชื้อ CO […]

Read More

RAS ลงนาม MOU ความร่วมมือทางธุรกิจกับ Mizuho Bank

Development Agency of Serbia (RAS) ลงนามในบันทึกความเข้ […]

Read More

ยาง TOYO ทำลายโรงงานในเซอร์เบีย – การลงทุน 380 ล้านยูโร

Toyo Tyre Corporation เริ่มงานก่อสร้างโรงงานในประเทศเซอ […]

Read More

โรงงาน Yanfeng เปิดใน Kragujevac

Yanfeng Automotive Interiors ผู้นำระดับโลกด้านการผลิตอุ […]

Read More

การอบรมขึ้นใหม่ด้านไอทีของเซอร์เบีย

ในยุคปัจจุบันงานก็มีความทันสมัยเช่นกัน คนที่พร้อมจ […]

Read More