กฎหมายใหม่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – นวนิยายสำคัญ ภาค II

กฎหมายใหม่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเริ่มมีผลบัง […]

Read More

บริษัทของคุณปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเซอร์เบียหรือไม่

ส่วนที่ 1 บริษัททั้งหมดมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอน […]

Read More

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและบริษัทในเซอร์เบีย

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการคือบุคคลที่ทำธุร […]

Read More

เซอร์เบีย ปลายทางธุรกิจต่อไปของคุณ

ในโลกธุรกิจระดับโลกที่มีพลวัตสูงและเชื่อมโยงถึงกันซึ่งม […]

Read More