ยกระดับชาวต่างชาติสู่เซอร์เบียในไม่กี่ขั้นตอน

การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยคนต่างด้าวและกฎหมายว่าด้วยการจ้างง […]

Read More

รัฐบาลมีมติที่จะกระชับการปฏิรูปเส้นทางสู่สหภาพยุโรป

นายกรัฐมนตรี Ana Brnabic ได้เน้นย้ำในระหว่างการพูดคุยกั […]

Read More

การรวมกลุ่มของสหภาพยุโรปมีความสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรือง ความมั่นคงของคาบสมุทรบอลข่านตะวันตก

นายกรัฐมนตรี Ana Brnabic กล่าวในวันนี้ที่การประชุมสุดยอ […]

Read More

การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของเยอรมนีในกระบวนการรวมยุโรป

นายกรัฐมนตรี Ana Brnabic ได้พูดคุยกับเอกอัครราชทูตสหพัน […]

Read More