ระบบการรับชาวต่างชาติที่เข้ามาเซอร์เบียช่วงโควิด-19

พลเมืองต่างชาติได้รับอนุญาตให้เข้าสู่สาธารณรัฐเซอร์เบีย […]

Read More

การสนับสนุนเอสโตเนียสู่การรวมยุโรปของเซอร์เบีย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิโคลาเซลาโกวิกได้พูด […]

Read More

เซอร์เบียจะไม่ยอมรับนโยบายของ fait accompli ในโคโซโว

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบีย Aleksandar Vucic กล่ […]

Read More

ลักเซมเบิร์กสนับสนุนเซอร์เบียเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นิโคลา เซลาโควิช เริ […]

Read More

เซอร์เบีย ประเทศญี่ปุ่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเยาวชน กีฬา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬา Vanja Udovicic และรั […]

Read More

เซอร์เบียลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทอเมริกันในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเหมืองแร่และพลัง […]

Read More

พันธมิตรทางการเมืองและเศรษฐกิจที่สำคัญมากของเยอรมนีของเซอร์เบีย

ฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ Nikola Selaković ได้พู […]

Read More

ความร่วมมือของเซอร์เบียและรัสเซียในด้านการป้องกันประเทศสูงสุดเป็นประวัติการณ์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย Nebojsa […]

Read More

เซอร์เบีย พันธมิตรที่เชื่อถือได้ของสหภาพยุโรปในการต่อสู้กับการย้ายถิ่นที่ผิดปกติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย Aleksandar Vulin ได้พูดคุย […]

Read More

เซอร์เบีย สหราชอาณาจักร ลงนามข้อตกลงพัฒนาความร่วมมือด้านกลาโหม

รองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบียและรัฐมนตรีกระทรวง […]

Read More