การสนับสนุนเอสโตเนียสู่การรวมยุโรปของเซอร์เบีย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิโคลาเซลาโกวิกได้พูด […]

Read More

ลักเซมเบิร์กสนับสนุนเซอร์เบียเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นิโคลา เซลาโควิช เริ […]

Read More

พันธมิตรทางการเมืองและเศรษฐกิจที่สำคัญมากของเยอรมนีของเซอร์เบีย

ฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ Nikola Selaković ได้พู […]

Read More

เซอร์เบีย พันธมิตรที่เชื่อถือได้ของสหภาพยุโรปในการต่อสู้กับการย้ายถิ่นที่ผิดปกติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย Aleksandar Vulin ได้พูดคุย […]

Read More

โครงการใหม่ของสหภาพยุโรปเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพของพลเมืองในเซอร์เบีย

Jadranka Joksimovic รัฐมนตรีกระทรวงบูรณาการของยุโรป กล่ […]

Read More

รัฐบาลมีมติที่จะกระชับการปฏิรูปเส้นทางสู่สหภาพยุโรป

นายกรัฐมนตรี Ana Brnabic ได้เน้นย้ำในระหว่างการพูดคุยกั […]

Read More

การรวมกลุ่มของสหภาพยุโรปมีความสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรือง ความมั่นคงของคาบสมุทรบอลข่านตะวันตก

นายกรัฐมนตรี Ana Brnabic กล่าวในวันนี้ที่การประชุมสุดยอ […]

Read More

การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของเยอรมนีในกระบวนการรวมยุโรป

นายกรัฐมนตรี Ana Brnabic ได้พูดคุยกับเอกอัครราชทูตสหพัน […]

Read More

ฮังการีเปิดพรมแดนรับชาวเซอร์เบีย

ฐมนตรีว่าการกระทรวงบูรณาการยุโรป Jadranka Joksimovic รั […]

Read More

การรวมยุโรปยังคงเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของเซอร์เบีย

นายกรัฐมนตรี Ana Brnabic ได้พูดคุยกับประธานคณะผู้แทนรัฐ […]

Read More