เซอร์เบีย สหราชอาณาจักร ลงนามข้อตกลงพัฒนาความร่วมมือด้านกลาโหม

รองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบียและรัฐมนตรีกระทรวง […]

Read More

เซอร์เบียลงทุนต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ

นายกรัฐมนตรี Ana Brnabic เข้าเยี่ยมชมงานในวันนี้เกี่ยวก […]

Read More

รัฐบาลเซอร์เบียรับรองร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมทางเพศ

รัฐบาลเซอร์เบียได้รับรองร่างกฎหมายว่าด้วยความเท่าเทียมท […]

Read More

โครงการใหม่ของสหภาพยุโรปเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพของพลเมืองในเซอร์เบีย

Jadranka Joksimovic รัฐมนตรีกระทรวงบูรณาการของยุโรป กล่ […]

Read More

รัฐบาลมีมติที่จะกระชับการปฏิรูปเส้นทางสู่สหภาพยุโรป

นายกรัฐมนตรี Ana Brnabic ได้เน้นย้ำในระหว่างการพูดคุยกั […]

Read More

การรวมกลุ่มของสหภาพยุโรปมีความสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรือง ความมั่นคงของคาบสมุทรบอลข่านตะวันตก

นายกรัฐมนตรี Ana Brnabic กล่าวในวันนี้ที่การประชุมสุดยอ […]

Read More

การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของเยอรมนีในกระบวนการรวมยุโรป

นายกรัฐมนตรี Ana Brnabic ได้พูดคุยกับเอกอัครราชทูตสหพัน […]

Read More

ยุคใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างเซอร์เบีย สหรัฐอเมริกา

นายกรัฐมนตรี Ana Brnabic กล่าวในวันนี้ว่ายุคใหม่ได้เริ่ […]

Read More

ความสัมพันธ์ของเซอร์เบีย จีน ดีขึ้นด้วย

รองนายกรัฐมนตรีคนแรกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเ […]

Read More

ค่าแรงงานขั้นต่ำของเซอร์เบีย RSD 32,126

ในการประชุมวันนี้ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบียได้มีมติร […]

Read More