กฎหมายใหม่สำหรับชาวต่างชาติ – สิ่งแปลกใหม่ที่อาจทำให้คุณประหลาดใจ

กฎหมายฉบับ ใหม่ว่าด้วยคนต่างด้าวมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษ […]

Read More

ระบบการรับชาวต่างชาติที่เข้ามาเซอร์เบียช่วงโควิด-19

พลเมืองต่างชาติได้รับอนุญาตให้เข้าสู่สาธารณรัฐเซอร์เบีย […]

Read More

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและบริษัทในเซอร์เบีย

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการคือบุคคลที่ทำธุร […]

Read More

กฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่กำกับดูแลด้านงาน

กฎหมายแรงงานกำหนดสิทธิและหน้าที่ของทั้งลูกจ้างและนายจ้า […]

Read More

โอกาสในการทำงานที่เซอร์เบีย

ในยุคปัจจุบันงานก็มีความทันสมัยเช่นกัน คนที่พร้อมจ […]

Read More

ทำไมคุณควรเปิดบัญชีธนาคารในเซอร์เบีย?

การเปิดบัญชีธนาคารผ่านสำนักงานสาขามีประโยชน์มากมายในเซอ […]

Read More

ถิ่นที่อยู่ถาวรโดยการลงทุนในเซอร์เบีย

การเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในเซอร์เบียเป็นโอกาสที่จะไ […]

Read More

ใบอนุญาตผู้พำนักสำหรับผู้ประกอบการต่างประเทศ

หากคุณเป็นชาวต่างชาติที่ต้องการที่จะอยู่อาศัยและทำงานใน […]

Read More

เซอร์เบียเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ประกอบการต่างชาติ

ผู้ประกอบการคือบุคคลทางกายภาพที่ลงทะเบียนในหน่วยงานทะเบ […]

Read More

รัฐบาลเซอร์เบียส่งเสริมที่อยู่อาศัยชั่วคราวสำหรับชาวต่างชาติ

รัฐบาลเซอร์เบียได้นำพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจ […]

Read More